Kahve Kültürü
Avrupa.jpg
Avustralya.jpg
Afrika - Copy.png
Amerika Güney.jpg
Amerika.png
Asya.jpg

Asya

 

Dünyanın bu kıtasının kahve kültürünü incelediğiniz zaman daha çok çay kültürünün gelişmiş olduğu görüyoruz. Çayın 5000 yıllık bir tarihi olması bunun en büyük nedenidir. Kahve ise Avrupalı Sömürgeci ülkelerin Asya kıtasının güney sahiline kahve plantasyonları kurmak amacı ile 1600-1700'lü yıllarda getirilmiştir. Kahvenin gelmesi ile Asya'da da sosyal ve ekonomik hayatta bir çok şey değişir. Avrupa'da olduğu gibi klas cafeler, eğlenceler, sanatçıların buluştuğu mekanların açılması yerine, sömürgecilik ile, köle pazarını tetikler. Başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere Asya'nın kahve kuşağındaki bölgelerde kahve plantasyonları kurulur ve insanlar kötü şartlarda çalıştırılmaya başlanır. Bu yüzden Asya'da kahve kültürü Avrupa'da olduğu gibi şah şahlı olarak fazla gelişmez. Tabi ki kahve kültürünün oluşmadığı anlamına gelmez. Özellikle Japonya Asya'nın en çok kahve ithal eden ülkesi olarak öne çıkmaktadır. 

info@erhandizbay.com
Mobile: +4915202366000
VAT ID: NL002483313B26
©Copyright by ErhanDizbay.Coffee