Nitelikli Kahve
Angola Kahvesi
Avustralya Kahvesi
Bolivya Kahvesi
Brezilya Kahvesi

 

Nüfus: 13.390.000

Kişi başında yıllık gelir: 5.968,98 USD ‎(2016)

Kahve Üretimi (2014): 676.000 Çuval/60kg

Taste Profile:

Sweet, complex ve pleasant acidity.

Traceabelty/ İzlenebilirlik (Kahvenin şeffaf kimliği)

Kahve çiftliğine kadar izlenebilir kahve bulmak yok denilecek kadar zordur. Genelde birçok çiftçinin ürettiği kahveler karıştırılarak piyasaya ihracatı yapılır. Bazen ise ihracatçı tarafından başka kahveler ile karıştırılmaktadır. Zorda olsa iyi kahve bulmak mümkün olabilir.

Ekvator Kahvesi
Ekvator Kahvesi
Ekvator Kahvesi

 

Ekvator, diğer güney Amerika ülkelerine göre kahveyle tanışması daha geç olmuştur. İlk kahveyle tanışması Manabi Eyaletinde 1860’lı yıllarda gerçekleşmiştir. 1905 yıllında Avrupa’ya ilk kahve ihracatı Manta şehrinden gerçekleşmiştir. Ekvator ayrıca hem Arabica, hem Robusta kahve türlerini yetiştiren birkaç ülkelerden biridir. 1920’li yıllarda büyük hasar gören kakao üretimi ile birçok çiftçi kahve üretimine yönelmiştir. İhracat ise 1935 yılında itibaren büyüğüme kaydetmeye başlamıştır. 1935’lerde 220.000 çuval ihracatı olan Ekvator, 1985’te 1.8 milyon çuvala ulaşmıştır. 1930’lar da yaşanan kriz dolayısıyla üretimde düşüşler yaşanmıştır ve 2011’de yıllık kahve üretimi 1 milyon çuvala düşmüştür. 1970’li yıllara kadar kahve, ülkenin ana ihracat ürünü konumundayken, günümüzde petrol, karides ve muz ihracatı kahve ihracatının önüne geçmiştir.

 

Ekvator’da kahve üretimi olmasına rağmen, Ekvatorlular hazır kahveyi tercih etmektedirler. Kahve üretimindeki yüksek maliyetlerden dolayı, hazır/ instant kahve üreticileri Vietnam’dan kahve ithal etmektedir. Diğer bir yandan Ekvator kahvesi Nitelikli Kahve sektöründe saygınlığı yok denilecek kadar azdır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi toplam üretiminin %40’ının Robusta olması ve ihrac edilen kahvenin kalitesinin düşük olmasıdır. Düşük kalite kahvenin en büyük nedenlerinden bir tanesi, yüksek kahve üretim maliyetlerini düşürmek amacı ile hasat edilmeden önce kahve meyvesinin, ağacın dallarında kurutup hasat etmeleri veya bahçe avlularında hasat edildikten sonra kurutulmasıdır. Bu tür kahve doğal işleme/ natural processing, Ekvator'a has bir işlemedir ve işlemeye cafe en bola denir. Bu tür işlenen kahve genelde, hazır kahve olarak raflarda yerini alır, çünkü taze yeşil kahve çekirdeklerinden daha yüksek fiyatlara alıcı bulur. Kahve üretimi için ideal coğrafyaya ve iklime sahip olduğundan, kahve üretimine yapılacak yatırımında kısa zamanda yüksek kaliteli kahve üretimine olanak vereceği düşünülmektedir. Yüksek rakımlarda yetişen ve nitelikli kahve sektörünün yatırımlarından nasip alan çiftliklerde yetişen kahve, nitelikli kahve sektöründe yavaş-yavaş saygınlık kazanmaktadır.

Kahve Yetiştiren Bölgeler:

 

Manabi

Ekvator’da yetişen Arabica kahvenin %50’si bu bölgede yetişmekte olsa da, neredeyse tamamı 700 metre rakım altında yetişmektedir.

Rakım: 500-700m.

Hasat Sezonu: Nisan-Ekim

Variaties: Typica, Caturra, Robusta

 

Loja:

Ekvator’da yetişen Arabica kahvenin %20’si bu bölgede yetişmektedir. Bu bölgede bulunan yüksek rakımlı dağlar kaliteli kahve yetişmesi için ideal yüksekliği sunmaktadır. Bu yüzden Nitelikli Kahve sektörünü bu bölgeye odaklıdır. İklim şartları biraz zorlu olsa da kahve üretimi için büyük ilgi toplamaktadır.

Rakım: up to 2100m.

Hasat Sezonu: Mayıs-Ağustos

Variaties: Typica, Caturra, Bourbon

 

El Oro:

Ülkenin güney batısının kıyı kısmını oluşturan bu bölge, Andes dağlarının bir kısmını içermektedir. Ülkenin kahve üretimine %10 kadar katkıda bulunmaktadır. Zaruma bölgenin en önemli kahve üretim merkezlerindendir.

Rakım: 1200m.

Hasat Sezonu: Mayıs-Ağustos

Variaties: Typica, Caturra, Bourbon

 

Zamora Chinchipe:

Loja bölgesinin doğusunda bulunur ve kaliteli kahve üretimi için gerekli rakıma sahiptir. Organik kahve üretimi ile öne çıkmakta olup, ülkenin kahve üretiminde %4’lük bir paya sahiptir.

Rakım: up to 1900m.

Hasat Sezonu: Mayıs-Ağustos

Variaties: Typica, Caturra, Bourbon

 

Galapagos:

Galapagos adaları gerekli rakımlara sahip olmasada iklim şartlarından dolayı yetişen kahve kalitelidir. Burada yetişen kahve yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır. Kalitesi ve lezzetinden ötürü, yüksek fiyatlara laiktir.

Rakım: 350m.

Hasat Sezonu: Haziran-Eylül ve Aralık-Şubat

Variaties: Bourbon