Nitelikli Kahve
Angola Kahvesi
Avustralya Kahvesi
Bolivya Kahvesi
Brezilya Kahvesi
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini
Honduras Kahve Orijini

 

Nüfus: 8.250.000

Kişi başında yıllık gelir: 4.270,00$ (2013)

Kahve Üretimi (2013): 4.200.000 Çuval/60kg

Taste Profile:

Geniş bir aroma yelpazesine sahiptir. En iyi kahveleri: complex fruity, lively, ve juicy acidity.

Traceabelty/ İzlenebilirlik (Kahvenin şeffaf kimliği)

Single Estate, Korporatif veya Üretici Guruplarına kadar, yüksek derecede izlenebilir kahve bulmanız mümkündür.

 

Merkez Amerika’nın en büyük kahve üreticisi olmasına rağmen, ülkenin kahve ile tanışması hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. İlk kayıt 1804 yılında, ülkede üretilen kahvenin kalitesi üzerine bir tartışmadan ibaret. Buradan yola çıkılacak olunursa ve kahve ağacının ekilip hasat vermesi 5 yıl süreceğinden, ülkenin kahveyle tanışması 1799 yılından önce oldu. Birçok Central Amerika ülkelerinde altyapı 1800’lü yıllarda oluşmasına rağmen, Honduras daha geç bu akıma daha geç katıldı. İlk göze çarpan kahve üretimindeki artış 2001 yılında yaşandı. Kahve sektöründe kendisine bir yer edinebilmek için, kaliteye önem vermesi gerekiyordu. Ve son yıllarda üretilen mükemmel kahveleri ile saygın kazanmaya başladı.

 

Instituto Hondureno del Cafe (IHCAFE)/ Honduras Milli Kahve Enstitüsü 1970 yılında kuruldu ve kahvenin kalitesinin yükselmek için çalışmakta. Tanımlanmış 6 kahve üreten her bölgede kurulan tadım laboratuarlar ile kahve üreticilerine destek verilmekte. Ülkede 110.000’den fazla aile geçimini kahve tarımından sağlamaktadır. 2011 yılına kadar yıllık 6 milyon çuval (60kg.) üretimi ile Guatemala ve Kosta Rika’nın toplam üretiminden fazla daha fazla kahve üretmekteydi. 2012/2013 yıllarında yaşanan Coffee Leaf Rust/ Yaprak Pası salgını ile kahve endüstrisi büyük hasar görmesi ile kahve üretimi de düşmüştür.

 

Ülke kahve tarımının yaşadığı en büyük sorun Global İklim şartlarının değişmesidir. Yüksek yağışlar kahvenin hasat sonrası kurutulması için büyük zorluklar getirmekte. Bu yüzden bazı kahve üreticileri kahvelerini kurutmak için güneş altında ve mekanik kurutma ile işlemektedir. Kahve ihracat edilmekten önce Puerto Cortez yakınlarında yüksek sıcak koşullarda bekletilmektedir, bu da kahvenin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Her şeye rağmen ülkede üretilen kahve, kalitesi ile kahve sektöründe saygınlık kazanmıştır.

 

Honduras Kahvelerinde Sınıflandırma

Guatemala ve El Salvador’a benzer yetiştiği rakıma göre bir sınıflandırma sistemi bulunmaktadır. Bu sınıflandırma aynı zamanda kalite ile ilişkilendirilmektedir. İzlenebilir kahvelerde sınıflandırma kahve çuvallarında bulunmakta olup, izlenebilir olmayan kahvelerde bu sınıflandırma çuvallarda bulunmamaktadır.

Strictly High Grown (SHG): 1200m. ve üstü

High Grown (HG): 1000m. ve üstü.

Kahve Yetiştiren Bölgeler:

 

Instituto Hondureno del Cafe (IHCAFE)/ Honduras Milli Kahve Enstitüsü tarafından kahve üreten bölge olarak tanımlanmamış olsa da birçok Roaster Santa Barbara olarak (Santa Barbara bölgesinin kahve üreten birkaç bölgesi ile kesişmesinden dolayı) etiketlemektedir. Kimilerine göre Santa Barbara bölgeside kahve üreten bölge olarak tanımlanmalıdır, kimilerine göre tanımlanmış bölgelere bağlı kalınmalıdır. Son yıllarda mükemmel Pacas türü kahvelerin Santa Barbara bölgesinde yetiştiği görülmektedir ve yoğun meyvemsi kaliteye sahiptir.

 

Copan

Ülkenin batısında Maya kalıntıları ile ünlü bir bölgedir. Adını yakınında bulunan Copan şehrinden alır. Guatemala’ya sınır olmasına rağmen kahvelerin tat profili tamamen farklıdır, bu da kahveleri yetiştiği ülkeye göre değil, yetiştiği bölge olarak ele almanın önemini göstermektedir. Copan bölgesinin kuzeyi Santa Barbara bölgesi ile kesişmektedir.

Rakım: 1000-1500 metre

Hasat Sezonu: Kasım-Mart

Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai

 

Montecillios

Bu bölge birkaç alt bölgeyi içermektedir. Marcala, en dikkate değer bölge olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde ticari marka olarak tescillenmiştir.  Diğer dikkate değer bölge ise Laz Paz. Roasterlar genelde Montecillios yerine daha spesifik olarak Laz Paz veya Marcala olarak kahvelerini etiketlemeyi tercih etmektedir.

Rakım: 1200-1600 metre

Hasat Sezonu: Aralık-Nisan

Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai, Pacas

 

Agalta

Birçok koruma altında bulunan ormanlara sahip bu bölge, ülkenin kuzeyine doğru yayılmaktadır. Koruma altında bulunan ormanlardan dolayı, Eco-Turizm bölgenin önemli ekonomik gelir kaynaklarındandır.

Rakım: 1000-1400 metre

Hasat Sezonu: Aralık-Mart

Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai

 

Opalaca

Santa Barbara’nın güney kısmı ile kesişen bu bölge, aynı zamanda Lempira ve Intibuca bölgelerini içerir. Bu bölge adını, bölgede bulunan Opalaca Dağlık silesinden alır.

Rakım: 1100-1500 metre

Hasat Sezonu: Kasım-Şubat

Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai

 

Comayagua

Ülkenin batısında bulunan bu bölge, sık tropik yağmur ormanlara sahiptir. Adını, bir zamanlar ülkenin başkenti olan Comayagua şehrinden alır.

Rakım: 1100-1500 metre

Hasat Sezonu: Aralık-Mart

Varieties: Bourbon, Caturra, Catuai

 

El Paraiso

Ülkenin en eski ve en büyük kahve tarımı yapılan bölgelerindendir. Nikaragua’ya sınır olup ülkenin doğusunda bulunmakta. Son yıllarda dramatik bir şekilde Coffee Leaf Rust/ Yaprak Pası salgını ile büyük hasar görmüştür.

Rakım: 1000-1400 metre

Hasat Sezonu: Aralık-Mart

Varieties: Caturra, Catuai